LEI EN LEXUS 2019-04-02T12:13:14+00:00

Trenger du en bil for en kortere eller lengre periode?

Prøv våre «All inclusive» månedsleier.

CT 200h

Kr 7.560,- til kr 9.850,-/mnd*

IS 300h

Fra kr 9.920,- til kr 14.200,.-/mnd*

ES 300h

Fra kr 11.040,- til kr 14.600,-/mnd*

RC 300h

Fra kr 12.120,- til kr 15.150,-/mnd*

UX 250h

Fra kr 8.000,- til kr 11.250,-/mnd*

NX 300h

Fra kr 9.600,- til kr 12.550,-/mnd*

RX 450h

Fra kr 13.600,- til kr 19.700,-/mnd*

Andre modeller på forespørsel.

*Månedsleier inkludert 1600 kilometer, forsikring, trafikkforsikringsavgift, periodisk vedlikehold i hht produsentens anbefalinger og hjulskift og lagring av ubenyttet hjulsett. Alle biler er utstyrt med Autopassbrikke, og faktisk forbruk tilkommer månedsleien. Skader/slitasje utover normal bruk belastes leietaker. Drivstoff er ikke inkludert i leie.

Vi tar forbehold om at ikke alle modeller er tilgjengelige til enhver tid, og at enkelte ikke er tilgjengelige for mindre enn 12 mnd leieavtale.

Leievilkår

Other models on request.

*Monthly rates include 1600 kilometer, insurance, trafic insurance tax, periodic maintenance according to manufacterers recommondations and wheel change with storage of unused wheels. All cars are equipped with Autopass, and actuall cost comes in addition to monthly rent. Damages and/or wear and tear beyond normal use is charged renter. Fuel is not included in rent.

All models may not be available at all times, and some models are not available for less than 12 months rent.

Rental terms

Vi er her for å hjelpe og ser frem til at du tar kontakt med oss.

Åpningstider:
Man, ons-fre  07:30 – 16:30
Tir: 07:30 – 20:00
Lør: 10:00 – 14:00

Stengt:
Påske-, jul-, og nyttårsaften
Lørdager i juli og første lørdag i august
Fra 12:00 onsdag før skjærtorsdag

Besøksadresse:
Vestre Svanholmen 9, 4313 Sandnes

Postadresse:
Postboks 2056, 4394 Sandnes

Telefonnummer:
51 82 26 00

E-post:
post@lexusstavanger.no